Τεύχος 6 (Έτος Ε)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η μεταρρύθμισις από της Εναυγούστη διαίτης μέχρι της εν Βετσφαλία ειρήνης
Διον. Χαρικλής
PDF
σελ. 237-244
Περί της οράσεως και του οργάνου αυτής παρ\' ανθρώπω και ζώοις
Μ. Ισηγόνης
PDF
σελ. 244-254
[Εικόνα - Σύνθετος οφθαλμός των Αρθροπόδων]
PDF
σελ. 253
Επιγραφαί
J. T. Wood
PDF
σελ. 254-258
Η Βουλή των κοινοτήτων της Αγγλίας
Π.Ο.Υ.
PDF
σελ. 259-263
Αι εν Ισπανία φυλακαί
Α.Κ.
PDF
σελ. 263-269
Αραβικά έθιμα - Γέννησις, περιτομή, γάμος και θανή
Μελίσσιος Αστέριος
PDF
σελ. 269-272
Περί Καλλιμάχου ως βιβλιογράφου και των παρ’ Έλλησιν αρχών της βιβλιογραφίας
Αιμίλιος Εγγερος, Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 272-275
Ποικίλα
Ε.
PDF
σελ. 275-276