Περί Καλλιμάχου ως βιβλιογράφου και των παρ’ Έλλησιν αρχών της βιβλιογραφίας

Αιμίλιος Εγγερος, Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, ’©’ Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2014,’ Πανεπιστήμιο Πατρών