Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τα αγιάσματα ως λείψανα αρχαίων ναών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF