Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ζωγραφείον το εν Σταυροδρομίω Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF