Επί του τάφου της Ελένη Φιλιππότη το γένος Μεταξά εκ μέρος της μητρός αυτής κατά την ημέρα της εορτής της (Ανέκδοτον ποιήμα)

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Παράσχος

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα