Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επί του τάφου της Ελένη Φιλιππότη το γένος Μεταξά εκ μέρος της μητρός αυτής κατά την ημέρα της εορτής της (Ανέκδοτον ποιήμα) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF