Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αι μηχαναί εν τη οικογενεία: νέον είδος πλυντικής μηχανής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF