Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Φραγκίσκος Δέφρεγγερ ο σύγχρονος εν Μόναχω ζωγράφος] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF