Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: η λίμνη Υλίκη, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF