[Εικόνα - Δημόσια έργα εν Ελλάδι, αποξήρανσις Κωπαιδος: η λίμνη Υλίκη, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας ημετέρου ανταποκριτού]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα