Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ιωάννης Γ. Ιωάννου, ιατρός, αποθανών τη 21 Ιουνίου, ξυλογρ. Ν. Οικονομόπουλου εκ φωτογραφίας Κ. Μωραιτου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF