[Εικόνα - Ιωάννης Γ. Ιωάννου, ιατρός, αποθανών τη 21 Ιουνίου, ξυλογρ. Ν. Οικονομόπουλου εκ φωτογραφίας Κ. Μωραιτου]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα