Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Παύλος Καλλιγάς, ο νέος διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας Ρωμαϊδών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF