[Εικόνα - Παύλος Καλλιγάς, ο νέος διοικητής της Εθνικής Τραπέζης, σχεδίασμα Φωκά, εκ φωτογραφίας Ρωμαϊδών]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα