[Εικόνα - Ελληνική καλλιτεχνία: η δειλή Φαληροπούλα, το νέον έργον του Κ. Βρούτου, εκ φωτογραφίας Π. Μωραιτου]

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα