Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ελληνική καλλιτεχνία: η δειλή Φαληροπούλα, το νέον έργον του Κ. Βρούτου, εκ φωτογραφίας Π. Μωραιτου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF