Τεύχος 15 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αι δύο εικόνες
Ορέστης (μτφρ.)
PDF
σελ. 113-114
Περίθαλψις των ζώων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 114-115
Η Ρόζα ή τα δύο φρούρια (Διήγημα)
Ελίζα Βράδβουρν, Κωνσταντινίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 115-117
[Εικόνα]
PDF
σελ. 116
[Εικόνα]
PDF
σελ. 117
Εξ εβδομάδες εν Ιαπωνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 117-118
Μέσα δι’ ων δύναται τις να εμποδίση την σήψιν πολλών ουσιών
Δ. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 118-119
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, ακοή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119-120
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Ειδοποιήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120