Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γιάννης Τσάκωνας
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλέφωνο 2610969623

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Δέσποινα Γκόγκου
Τηλέφωνο 2610969626