Τεύχος 8 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ. 57
Εν ρόδον
Α. Γ. Π.
PDF
σελ. 57-60
Αδαμάντιος Κοραής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 60-62
[Εικόνα - Α. Κοραής]
PDF
σελ. 61
[Εικόνα]
PDF
σελ. 62
Η Βιρδώ και ο κύων αυτής
Κωνσταντινίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 62-63
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, πως ο νους δέχεται γνώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 63-64
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64
Αίνιγμα Ε΄
Α. Δ. Μ.
PDF
σελ. 64