Τεύχος 6 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Άρθρο του εκδότη
Η Διεύθυνσις της Αθηναιδος
PDF
σελ. 41
Φριτιόφ (Σκανδιναυική παράδοσις): συμβάντα του Φριτιόφ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 41-42
Τρείς φίλοι
Ερδερ
PDF
σελ. 42
Το τέκνον του ελέους
Ερδερ
PDF
σελ. 42-43
Εξ εβδομάδες εν Ιαπωνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43-44
[Εικόνα]
PDF
σελ. 44
Η Βιρδώ και ο κύων αυτής
Κωνσταντινίδης Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 44-46
[Εικόνα]
PDF
σελ. 45
Ποιημάτιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 46-47
Το βιβλίον της φύσεως: ζώα, η αναπνοή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47-48
[Εικόνα]
PDF
σελ. 47
[Εικόνα]
PDF
σελ. 47
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
Αίνιγμα Γ΄
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48
Γρίφος 4
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 48