Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλοσοφικαί σκέψεις: κατά τα συστήματα των νεοτέρων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF