Το κατά την 11ην Μαρτίου 1878 υπό του Ζακυνθίου Ανθώνος τελεσθέν ενταύθα μνημόσυνον

[Ανωνύμως]

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών