Τεύχος 20 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το Αιγάλιον αναστατούμενον: δυστυχής οικία πλουσίου
Jules Verne, Εποψ (μτφρ.)
PDF
σελ. 241-244
Η γαλλική επανάστασις κρινόμενη
Ρενάν
PDF
σελ. 244-246
Πότε θα ψάλω φαιδράν ωδήν!
Εποψ
PDF
σελ. 246
Η τρελλή του Κορβρέζ
James Desportes
PDF
σελ. 247-248
Δεν με γνωρίζει!
Τέττιξ
PDF
σελ. 248
Πως αμοίβονται οι πολιτικοί των ξένων κρατών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 248-249
Φιλολογική πανδαισία: εν ανέκδοτον Βοθκαενβίλ. Θεωρία της ιούς. Η εξέγερσις των πτηνών. Αι μονάδες
Bailly, Buffon
PDF
σελ. 249-251
Επί το θανατώ της Πολυτίμης Π. Θεοχάρη
Κύκνος
PDF
σελ. 251
Αναγκαίαι ειδοποιήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 252
Παροράματα
PDF
σελ. 252
Ελληνική σκηνή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 252