Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η γαλλική επανάστασις κρινόμενη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF