Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φιλολογική πανδαισία: θεωρία του αστερόεντος ουρανού. Οι σκνίπες και οι χοροί των. Πρόρρησις του χαρακτήρος εκ του σχήματος των...ώτων. Όμοιος τον όμοιον... Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF