Τεύχος 1 (Έτος ΙΑ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου ΙA’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωοα’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7-8
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-14
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-18
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-20
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21-22
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-26
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27-28
Μήνες του Οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
Εκλείψεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32-38
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39
Περί της διαφοράς μεταξύ του παλαιού και του νέου χριστιανικού έτους
Λ. Δινιάν
PDF
σελ. 40-41
Μετεωρολογικά προγνωστικά
Μπαμπινέ (Babinet)
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προγνωστικά ατμοσφαιρικών μεταβολών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43-48
Χρονολογικός πίναξ των κυριοτέρων συμβάντων της ελληνικής επαναστάσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49-66
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού
PDF
σελ. 67
Σύγκρισις μέτρων και σταθμών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68-69
Πίναξ της εις Φράγκα αξίας των μάλλον ευχρήστων νομισμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νομίσματα της Γαλλίας και αξία αυτών εις δραχμάς και λεπτά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 71
Νομίσματα διαφόρων επικρατειών και αξία αυτών εις φράγκα και εκατοστά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 72-78
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79
Μέτρα και σταθμά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 80
Επίσκεψις των κυριωτέρων μουσείων της Ιταλίας
Αθανάσιος Ρουσόπουλος
PDF
σελ. 1-28
[Εικόνα - Κεφαλή της εν Φλωρεντία Νιόβης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νιόβη μετά της νεωτάτης κόρης της]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανάγλυφα εκ της ζωοφόρου του Παρθενώνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανάγλυφον αυτόθεν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Ελευσίνιον ανάγλυφον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν Φλωρεντία Μεδικεία Αφροδίτη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν τω Θησείω στήλη Αριστίωνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η εν ακροπόλει Αθηνών αρχαϊκή Αθηνά]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο εν Belvedere του Βατικανείου κορμός του Ηρακλέους]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο εν Βατικανείω περίφημος κορμός Ηρακλέους]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πανθεία
Δ. Πανταζής
PDF
σελ. 29-46
Ο διάδρομος: χαρακτήρ εις πράξιν και σκηνήν μίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 47-52
Γάϊος Καλιγόλας: ρωμαϊκός χαρακτήρ εις πράξιν και σκηνήν μίαν
Δ. Παπαρηγόπουλος
PDF
σελ. 53-58
[Εικόνα - Θανάσης]
PDF
σελ. 59
Η κόρη του παντοπώλου: κωμωδία εις μίαν πράξιν
Αγγελος Σ. Βλάχος
PDF
σελ. 59-99
Αι αδελφαί του Βορρά (Σουηδική παράδοση)
Σ. Ν. Βασιλειάδης
PDF
σελ. 100-115
Ο σιδηρούς σαρκοφάγος (Διήγημα αλληγορικόν)
Λαζαρίδης Θ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 117-129
Ο Μαμμελούκος: έρως προς κανάριον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 130-143
[Εικόνα - Ο Αλάχ επί του τάφου του Μαμμελούκου]
PDF
σελ. 142
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 144-151
Υφος οικιακόν
Δ. Πανταζής
PDF
σελ. 152-154
Σπάνια βιβλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 155-163
Ολίγα τινά περί του εν Πειραιεί λέοντος
Κ. Παπαρηγόπουλος
PDF
σελ. 164-171
Περί των Ελληνίδων
Δουβρέ
PDF
σελ. 172-183
Υστερόγραφον
Δουβρέ
PDF
σελ. 184-186
Τραγικαί σκηναί εν Ιταλία κατά το έτος 1869
Δουβρέ
PDF
σελ. 187-219
Διάφορα στιχουργήματα
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 220-224
[Παρτιτούρες - Νεώτατη χορευτική μουσική των Παρισίων δια κλειδοκύμβαλον: βάλς. Τετράχορος. Πόλκα. Πόλκα - Μαζούρκα]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 226-248
[Παρτιτούρες - Φωνητική μουσική: φέρε, φέρε τ’ ωραίον σου χέρι. Όταν νυξ βασιλεύη βαθειά. Ο έρως μου]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 251-264
Αναμνήσεις Έλληνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 265-362
Τη δεσποινίδι Αβροκόμη Πιτσιπιού
Μαρίνος Π. Βρετός
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η εν Λίβερπουλ νεόδμητος ελληνική ορθόδοξος εκκλησία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 364-375
Περιγραφή της εν Λίβερπουλ νεοδμήτου ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 376-377
Τα νεώτερα μεγάλα δημόσια έργα
Μιχαήλ Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 378-402
Τα νεώτερα μνημεία των Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 403-441
Τα Ολύμπια. Αι δυο επιστολαί - Φιλογένεια Ζάππα
Δημήτρ. Χρηστίδης, Κωνσταντίνος Ζάππας
PDF
σελ. 442-449
Λάζαρος Κουντουριώτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 450-473
[Εικόνα - Αναμνήσεις ανατολικαί]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το κέφι]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Περιηγηταί τινές]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πως μουντζουρώνουν το χαρτί ήτοι περι εφημεριδογραφίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 475-489
[Εικόνα - Εφημεριδογράφοι της κρεμάλας]
PDF
σελ. 489
Φιλολογικά περίεργα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 490-496
Λόγος εκφωνηθείς υπό Θεοφίλου Καιρη κατά την ημέραν της υποδοχής του Κυβερνήτου της Ελλάδος Ιωαν. Α. Καποδίστρια εν Αιγίνη, 1828 Ιανουαρίου 12
Θεόφιλος Καιρης
PDF
σελ. 497-506
Χωρογραφικόν ονοματολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 507-517
Πίναξ
PDF
σελ. 518
Διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 519-533
[Εικόνα - Ποίμνιον κυνών]
PDF
σελ. 530
Επίλογος
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 534-537
Πίναξ καθ’ ύλην των μέχρι τούδε εκδοθέντων εν τω εθνικώ ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 538-542
Πίναξ των περιεχομένων εν τω παρόντι τόμω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 542-544
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω περιεχομένων εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1871
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 1-4