Τεύχος 1 (Έτος Ι’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Ι’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωο’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7-8
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-14
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-18
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-20
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21-22
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-26
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27-28
Μήνες του Οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
Εκλείψεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-32
[Εικόνα - Μιχαήλ Στούρτζας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων γενεαλογικών βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33-39
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40
Βίος του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Λουκάρεως
Α. Κ. Δημητρακόπουλος
PDF
σελ. 41-51
[Εικόνα - Λούκαρης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των εν Ιταλία ελληνικών αποικιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52-125
[Εικόνα - Ο άγιος Μάρκος εν Βενετία]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πλατεία του αγίου Μάρκου εν Βενετία]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πλατεία Αλεξανδρείας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κάϊρον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μύθοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 126-186
[Εικόνα - Γυνή Ελευσινία]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λογάδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κεράτιος κόλπος Κωνσταντινουπόλεως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Περίχωρα Κωνσταντινουπόλεως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστολή του Κέρκυρας Βασιλείου
Α.Κ.Δ.
PDF
σελ. 187-192
[Εικόνα - Α. Κ. Δημητρακόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Παρτιτούρες - Νεώτατοι χοροί Παρισίων δια κλειδοκύμβαλον: βάλο. Βάλο. Τετράχορος. Τετράχορος. Μαζούρκα. Πόλκα. Πόλκα μαζούρκα]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193-234
[Παρτιτούρα - Il Rimprovero]
Alessandro Katakuzenos, Raffaele Spina
PDF
σελ. 235-242
[Παρτιτούρα - Σε είδα κόρη έξοχε]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 243-244
[Παρτιτούρα - Η ξανθούλα]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 246-249
[Παρτιτούρα - Variations]
Alex. Katakuzenos
PDF
σελ. 251-260
[Παρτιτούρα - Λίλλα]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 261-268
[Παρτιτούρα - Μακράν της]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 269-276
Ο γλύπτης του μαύρου δάσους (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 277-303
[Εικόνα - Μέγαρον της γαλλικής πρεσβείας εν Κωνσταντινουπόλει]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 306-313
[Εικόνα - Περίχωρα Σμύρνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ορθογραφικαί παρατηρήσεις λέξεων τινών της ομιλουμένης
Π.Α.
PDF
σελ. 314-317
Ο Λογιότατος ταξιδιότης
Ιωάννης Βηλαράς
PDF
σελ. 318-331
[Εικόνα - Μ. Σβορώνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο Λογιότατος ταξιδιότης προς τους καλλοθελιτάδες προσκυνήματα
Ιωάννης Βηλαράς
PDF
σελ. 331
Ο Λογιότατος ή ο Κολοκυθούλης
Ιωάννης Βηλαράς
PDF
σελ. 332-334
Χρονολογικός πίναξ των ελληνικών πολιτικών εφημερίδων μέχρι του έτους 1833
Α. Π. Βρετός
PDF
σελ. 335-340
[Εικόνα - Ιεροσόλυμα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μεσαιωνικά Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 341-349
Προσφωνήσεις βιβλίων κατά τον ΙΖ’ αιώνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 350-353
Μιχαήλ Αποστόλης
Α.Κ.Δ.
PDF
σελ. 354-364
[Εικόνα - Ποιμήν Ελευσίνιος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σίλβεστρος πατριάρχης Αντιοχείας
Α.Κ.Δ.
PDF
σελ. 364-372
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο άγιος Γεώργιος, τοιχογραφία του Έλληνος ζωγράφου Πανσελήνου διατηρουμένη εν τω καθολικώ των Καρεών, εν τω αγίω Όρει]
PDF
σελ. 375
[Εικόνα - Τούρκος μετά του χαρεμιού του]
PDF
σελ. 376
[Εικόνα - Γυνή Σέρβα]
PDF
σελ. 377
[Εικόνα - Ούγγροι Πέστης]
PDF
σελ. 378
[Εικόνα - Ούγγροι]
PDF
σελ. 379
[Εικόνα - Χωρική Νεαπόλεως]
PDF
σελ. 380
[Εικόνα - Υπηρέτρια Νεαπόλεως]
PDF
σελ. 380
[Εικόνα - Υδροπώλης εν Νεαπόλει]
PDF
σελ. 381
[Εικόνα - Οπωροπώλης εν Νεαπόλει]
PDF
σελ. 381
[Εικόνα - Σκλάβαι]
PDF
σελ. 382
[Εικόνα - Μυοκτόνος εν Πεκίνο]
PDF
σελ. 383
[Εικόνα - Το κονάκι του Μουδίρη εν Χαρμαντζίκ]
PDF
σελ. 384
[Εικόνα - Η παρά τον Δούναβιν γέφυρα του Τραϊανού]
PDF
σελ. 385
[Εικόνα - Ο Δούναβις παρά την Βουλγαρίαν]
PDF
σελ. 386
[Εικόνα - Ο ποταμός Δούναβις]
PDF
σελ. 386
[Εικόνα - Ο Δούναβις παρά την Βλαχίαν]
PDF
σελ. 387
[Εικόνα - Ουγγρική καλύβη παρά τας όχθας του Δουνάβεως]
PDF
σελ. 387
[Εικόνα - Ερείπια ελληνικού ναού και Βυζαντινής εκκλησίας εν Σελευκεία της Μικράς Ασίας]
PDF
σελ. 388
Ζώης Καπλάνης
Α.Κ.Δ.
PDF
σελ. 389-392
[Εικόνα - Καπλάνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επιστολή τω αγίω της Κρήτης
Η. Τανταλίδης
PDF
σελ. 393-396
Αποσπάσματα εκ του ανεκδότου κωμικού ποιήματος ’’ο δάσκαλος και τα στρείδια’’
Η. Τανταλίδης
PDF
σελ. 396-400
Ο Σεβδαλλής
Κ. Θ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 400-402
Ο κυρ Γιαννάκης πολυλόγος και το φείδι του
Κ. Θ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 402-404
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Βάδεν της Γερμανίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του τετάρτου άσματος του ανεκδότου ηρωικοκωμικού ποιήματος ’’ο Ιώτας’’
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 405-415
Η εν Βάδεν ελληνική εκκλησία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 416-419
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Βάδεν της Γερμανίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ζωσιμάδαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 420
Λόγος εις το μνημόσυνον των αείμνηστων Ζωσιμάδων
Κωνσταντίνος Οικονόμου
PDF
σελ. 421-451
[Εικόνα - Ζωσιμάς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φριδερίκος Δύβνερος ο ελληνιστής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 452-453
[Εικόνα - Ναύτης Έλλην]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κίνησις του πληθυσμού της Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 454-457
Ανέκδοτα φιλολογικά και ιστορικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 458-475
[Εικόνα - Δερβίσης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι τόμω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 476-479
Επίλογος
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 480-485
[Επίλογος - Τειοπώλης εν Κωνσταντινουπόλει]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 486-487
Πίναξ καθ’ ύλην των εκδοθέντων εν τω εθνικώ ημερολογίω των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 488-491
Αλφαβητικός πίναξ των εκδοθεισών προσωπογραφιών εν τω εθνικώ ημερολογίω των ετών 1866 - 1867 - 1868 - 1869 - 1870
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 492-495
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι τόμω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 496-497
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω εμπεριεχομένων εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1870
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Librairie internationale A. Lacroix, verboeckhoven & Cie
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 500
Σειρά πλήρης του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-8
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Εθνικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1868 (Έτος Η’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-14
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1869 (Έτος Θ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16