Τεύχος 1 (Έτος Θ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Θ’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Καταστροφή της Χίου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξθ’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7-8
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-14
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-18
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-20
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21-22
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-26
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27-28
Οι μήνες του οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Πάσχα (Κατά χρονολογία Ιουλιανήν)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
Εκλείψεις του έτους 1869
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων και βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-39
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40
Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 41-48
Γελοιογραφίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 50-104
[Παρτιτούρα - Ο Κορωναίος]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 105-108
[Παρτιτούρες - Άσματα ελληνικά: φεύγεις φεύγεις και μ’ αφίνεις. Αν ποτέ σου καταντήσης. Αφού τόφερεν η μοίρα. Την ηγάπων καθώς αγαπώσι]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 109-122
[Παρτιτούρες - Επικήδειοι παιάνες]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 123-127
[Παρτιτούρα - Η αναχώρησις (La partenza)]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 128-136
[Παρτιτούρα - Εγώ το ρόδον της Αυγής]
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 137-144
Φυσική θεογνωσία ήτοι Ερρίκος ο εξ Εϊχενφέλσης (Διήγημα)
Ch. Schmid
PDF
σελ. 145-207
[Εικόνα]
PDF
σελ. 158
[Εικόνα]
PDF
σελ. 176
[Εικόνα]
PDF
σελ. 189
[Εικόνα - Ω αγαπητέ μου σύζυγε! ω φίλτατον μου τέκνον!]
PDF
σελ. 200
Οδυσσείας ραψωδία Ζ’
Βικέλας Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 208-227
Κανονισμός της εταιρίας των φιλομούσων
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 228-229
[Επιστολή - Ιωάννης Αντωνίου Κόμης Καποδίστριας τω κυρίω Αλεξάνδρω Βασιλείου χαίρειν]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 230-241
Οθων Α’, Βασιλεύς της Ελλάδος
Μαρίνος Π. Βρετός
PDF
σελ. 242-351
[Εικόνα - Υιός υπερασπιζόμενος τον εαυτού πατέρα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία Πετρουπόλεως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μύθοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 352-388
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Πετρουπόλει]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ζενμελέ - Ιμίν - αγάς
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 389-392
Αστρονομικά περίεργα
Ι. Μ. Ράπταρχος
PDF
σελ. 393-411
[Εικόνα - Τα Χανιά Κρήτης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι βρυκόλακες του Μεσαίωνος
Ε. Δ. Ροιδης
PDF
σελ. 412-421
Εκθεσις των περί την ελληνικήν γλώσσαν και γραμματολογίαν σπουδών εν Γαλλία
E. Egger, Βαλέττας Ι. Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 422-482
[Εικόνα - Εργαστήρια (Λαύριον όρος)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Βησσαρίωνος επιστολή τω παιδαγωγώ των τέκνων Θωμά Παλαιολόγου
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 483-496
[Εικόνα - Γ. Μαρασλής. Μ. Μαζούρην. Α. Κουντουριώτης. Ν. Αϊβαζίδης. Χ. Βρόσκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι κλαίουσαι γυναίκες (Παράφρασις εκ του γαλλικού)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 497-531
Η νηπιότης της γυναικός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 532-535
Η νεότης της γυναικός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 536-539
Ο Ρωμαίος και η Ιουλία (Ιστορικόν διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 540-552
Κατασκευή του ανθρώπου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 553-562
Σταθερότης, αστασία
Ι. Ν. Λεβαδεύς
PDF
σελ. 562-569
Πλουτάρχειος ανθολογία
Ιω. Βαλέττα
PDF
σελ. 570-578
Γυναικών αρεταί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 579-597
[Επιστολή - Νεοφύτου ιεροδιακόνου του Καυσοκαλυβίτου]
Νεόφυτος Ιεροδιάκονος
PDF
σελ. 598-603
[Επιστολή - Νικόλαος Λογάδης]
Σ. Κ. Οικονόμος
PDF
σελ. 604-610
[Επιστολή - Ν. Δούκα Ν. Λογάδης χαίρειν εν Κυρίω και υγιαίνειν]
Η. Τανταλίδης
PDF
σελ. 611-623
Ο Άδωνις
Δημήτριος Πανταζής
PDF
σελ. 624-635
Η 25η Μαρτίου (Ναπολεόντειος ωδή)
Γ.Τ.Β.
PDF
σελ. 636-640
Ο Έρως
Πελοπίδας Δ. Κώππας
PDF
σελ. 641
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης
Αλέξανδρος Κατακουζηνός
PDF
σελ. 642-650
Περί της ενεστώσης καταστάσεως της ελληνικής γλώσσης και των εις ταύτην γινομένων μεταρρυθμίσεων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 651-668
Ποικίλα
Λ. Ηλιάδης
PDF
σελ. 669-688
Ανατολή
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σαράϊ Μπουρνού (Κωνσταντινούπολις)]
PDF
σελ. 691
[Εικόνα - Κουλέ Καπουσού (Πύργος του Γαλατά. Τα μνηματάκια εν πέρα Κωνσταντινουπόλεως)]
PDF
σελ. 693
[Εικόνα - Κουρεύς Κωνσταντινουπόλεως]
PDF
σελ. 695
[Εικόνα - Σακάς (Υδροφόρος Κωνσταντινουπόλεως)]
PDF
σελ. 697
[Εικόνα - Αχθοφόρος Κωνσταντινουπόλεως]
PDF
σελ. 699
[Εικόνα - Αρκουδιάρης]
PDF
σελ. 701
[Εικόνα - Οτζάκ Σουπουριεζής (Καπνοδοχοκαθαριστής Κωνσταντινουπόλεως)]
PDF
σελ. 703
[Εικόνα - Σύριος εκ Δαμασκού]
PDF
σελ. 705
[Εικόνα - Ιερείς του αγιάσματος του Μπαλουκλή εν Κωνσταντινουπόλει]
PDF
σελ. 707
[Εικόνα - Εβραίος Θεσσαλονίκης]
PDF
σελ. 709
[Εικόνα - Εβραία Θεσσαλονίκης]
PDF
σελ. 711
[Εικόνα - Αρμενία]
PDF
σελ. 713
[Εικόνα - Φύλακες του Άθωνος]
PDF
σελ. 715
[Εικόνα - Αγία Ρούμελη (Εν Κρήτη)]
PDF
σελ. 717
[Εικόνα - Ναυμαχία Αρκαδίου και Αζζεδήν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα εργαστήρια του Λαυρίου όρους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 721-723
Επίλογος (Κατάστασις της συγχρόνου ημών φιλολογίας)
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 724-734
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 735-737
Ο Σαν Μαρκ Γιραρδίνος υπέρ Ελλάδος
Saint - Marc Girardin
PDF
σελ. 738-742
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 742-744
Κατάλογος των εισενεγκόντων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1868
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1869
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι τόμω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 749-750
Πίναξ των εν τω παρόντι τόμω εμπεριεχομένων εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σειρά πλήρης του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-8
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Εθνικόν ημερολόγιον του δίσεκτου έτους 1868 (Έτος Η’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-14
Βιβλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 17-23
Νεολόγος: εφημερίς πολιτική φιλολογική και εμπορική εν Κωνσταντινουπόλει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Εφημερίς των φιλομαθών: φιλολογική και της δημοσίας εκπαιδεύσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 26-29
[Εικόνα]
PDF
σελ. 29
Πίναξ
PDF
χωρίς σελ/μηση