Τεύχος 1 (Έτος Η’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου H’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μαρία Ευγενείου Πουζάδ, το γένος Γκίκα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του δισέκτου έτους αωξη’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια ταμεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 8
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 10
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 12
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
Οι μήνες του Οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
Πάσχα (Κατά χρονολογίαν Ιουλιανήν)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 18
Εκλείψεις του έτους 1868
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-20
[Εικόνα]
PDF
σελ. 19
Διάβασις του Ερμού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 20
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21-31
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
[Εικόνα - Ιωάννης Καποδίστριας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μεταξάς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Κωλλέττης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γκίλφορδ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νικόλαος Μαυροκορδάτος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Θεόκλητος Φαρμακίδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Ασώπιος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανδρέας Μουστοξύδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Δαμιανός]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παππαδάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μάρκελλος (Comte de Marcellus)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σίνας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γρηγόριος Υψηλάντης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Βούλγαρης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Πετροπουλάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Πανελλήνιον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Αρκάδιον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Συνεδρίασις της εθνικής συνελεύσεως των Κρητών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Τα προφητικά ημερολόγια της ΣΤ’ εκατονταετηρίδος
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 1-9
Δημοτικά άσματα εκ των εν τω Αιγαίω πελάγει, συλλεχθέντα και το πρώτον δημοσιευόμενα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 10-20
[Εικόνα - Μιχαήλ Στούρτζας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εν τη δύσει ελληνικαί αποικίαι
Δώρα Δίστρια
PDF
σελ. 21-59
[Εικόνα - Μαργαρίτα Μηνιάτου, το γένος Αλβανά]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Π. Ουιργίλιου Μάρωνος βουκολικών εκλογών Η’
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 60-64
Ανέκδοται επιστολαί Ελλήνων Λογίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-71
Ημερολόγιον του ελληνιστού Άσιου (Hase)
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 72-83
[Εικόνα - Της Σούδας ο λιμήν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κληρονομιά των ηθικών και φυσικών παθών
Ι. Ν. Λεβάδης
PDF
σελ. 84-104
[Εικόνα - Τα Σφακιά και το Μελιλόνε]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτα άσματα και ποιήματα
Σ. Κ. Οικονόμος
PDF
σελ. 105-108
Θεσσαλικά άσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-118
[Εικόνα - Η Μιτυλήνη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Στεφάνου Οικονόμου βιογραφικόν σχεδάριον
Σ.Κ.Ο.
PDF
σελ. 119-125
Πλουτάρχειος ανθολογία
Ιωάννης Βαλέττας
PDF
σελ. 126-130
[Εικόνα - Γαβριήλ. Δημακόπουλος. Ολύμπειος. Μόρρης. Σαίντ μάρκ Γιραρδίνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του ’’περί παίδων αγωγής’’ λόγου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 131-140
Κόρεσος και Καλλιρόη
Δ. Πανταζής
PDF
σελ. 141-150
[Εικόνα - Πραίδης. Βαφειάδης. Κόρακας. Έσσλεν. Βασιλείου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Έρως και ψυχή (Παλαιός μύθος - νέον διήγημα)
Αγγελος Βλάχος
PDF
σελ. 151-188
[Εικόνα - Ι. μονή Αρκαδίου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ερωμένη του Φίλωνος
Δ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 189-192
[Εικόνα - Όλγα, βασίλισσα της Ελλάδος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος στατιστικός
Ι. Γ. Γενναδίου
PDF
σελ. 194-200
Αι αναμνήσεις μου
Μαρίνος Π. Βρετός
PDF
σελ. 201-258
[Εικόνα - Ο γάμος της Ειρήνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο θάνατος της Ειρήνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποιήματα σατυρικά
Ιωάννης Βηλαράς
PDF
σελ. 259-310
Παρατηρήσεις επί της καθ’ ημάς ελληνικής γλώσσης
Αλέξανδρος Καντακουζηνός
PDF
σελ. 311-320
[Εικόνα - Βαρνάβας. Λ. Παπαθανασίου. Μανουσογιαννάκης. Α. Δρακόπουλος. Ι. Μαμούρης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο εθνικός ελληνικός ύμνος
Α. Καντακουζηνός
PDF
σελ. 321-322
Επιγράμματα
Α. Καντακουζηνός
PDF
σελ. 323-324
Περί της των Ιονίων νήσων εκκλησιαστικής μουσικής
Παναγιώτης Γριτσάνης
PDF
σελ. 325-336
[Εικόνα - Π. Ζάνος. Στίλμαν. Σ. Βαλαωρίτης. Ιγνάτιεφ. Α. Ερλάιγερ. Σ. Δενδρινός. Ν. Σακόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η πόλις των Αθηνών: σατιρικόν ποίημα δια τον διαγωνισμών του 1855
Εκδότης
PDF
σελ. 337-349
Κατάστασις του γυμνασίου της Χίου κατά το 1821
Ν. Βάμβας
PDF
σελ. 350-352
[Εικόνα - Ι.Χ. Βυζάντιος. Γενίσαρλης. Α. Λογοθέτης. Γ. Ράλλης. Ι. Παπαρρηγόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 353-375
[Εικόνα - Φ. Πάνας. Γ. Μηνιάτης. Ζαχαρίας Μαθάς. Η. Βασιάδης. Ι. Ρασπόνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιωάννης Βαρβάκης
Α.Π.
PDF
σελ. 376-384
[Εικόνα - Π. Αργυρόπουλος. Κ. Παπαρρηγόπουλος. Α. Κορομηλάς. Ι.Ν. Λεβαδεύς. Δ. Πανταζής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 385-448
[Εικόνα - Γυνή του ιερού αγώνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι εν τω παρόντι ημερολογίω εικόνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 449-450
[Επιστολή]
Σ. Κ. Οικονόμος
PDF
σελ. 451-452
Κατάλογος των συνεισενεγκότων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1867
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των συντακτών του εθνικού ημερολογίου του έτους 1868
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επίλογος
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 455-468
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω εθνικώ ημερολογίω του έτους 1868
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 469-470
Πίναξ των εν τω εθνικώ ημερολογίω του έτους 1868 εμπεριεχομένων εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 471-472
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1868. Έτος Η’
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1864 (Έτος Δ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-8
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1867 (Έτος Ζ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 13-32
[Εικόνα]
PDF
σελ. 20
[Εικόνα]
PDF
σελ. 22
[Εικόνα - Κοτσιάς. Κιοσσές. Αγγελικάρας. Τζώρτζης. Κουρέντης. Σαχτούρης. Ορλώφ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απάντησις εις τα περί του υιού μου ελεγεία της κυρίας Αγγελικής Πάλλη
Ι. Ρ. Νερουλός
PDF
χωρίς σελ/μηση