Τεύχος 1 (Έτος Ζ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Ζ’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδρος Β’ αυτοκράτωρ πασών των Ρωσσιών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξζ’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια Γραφεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Όλγα: ορθόδοξος βασίλισσα της Βυρτεμβέργης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 10
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 12
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Λεοπόλδος Ε’, βασιλεύς του Βελγίου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
Εκλείψεις του έτους 1867
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-18
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-31
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
[Εικόνα - Πυροβόλον, δωρηθέν τη αυτού μεγαλειότητι τω βασιλεί Γεωργίω τω Α’]
PDF
σελ. 32
Ποιήματα ερωτικά
Ιωάννης Βηλαράς
PDF
σελ. 33-69
[Εικόνα - Γκίκας (Γρηγόριος). Γκίκας (Μιχαήλ). Στούρτζας (Μιχαήλ). Ρίκορδ (Πέτρος). Λάυωνς (Εδμόνδος)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Βαρβάκης (Ιωάννης). Κατράμης (Νικόλαος). Κραλίδης (Βενέδικτος). Κουρκουμέλλης (Δημήτριος). Ζυγομαλάς (Ανδρέας)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πράσιναι αναμνήσεις επί της εποχής του Κριμαικού πολέμου (Φιλέλληνες)
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 70-89
[Εικόνα - Δουρουή (Duruy Βίκτωρ). Βητ (Witte Ιωάννης). Βοισσονάδ (Ιωάννης Φραγκίσκος). Πελλάτ (Κάρολος. Αύγουστος). Μίλλερ (Εμμανουήλ)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ταξείδια
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 90-108
[Εικόνα - Κλάδος (Πέτρος). Δενμάν. Λεοντιάς (Σαπφώ). Πιττακός (Ιωσήφ). Κλίμακας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δυο τύποι περιηγητών εν Ελλάδι
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 109-119
[Εικόνα - Μητρόπολις Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δημοτικά τραγούδια και παραμύθια
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 120-144
[Εικόνα - Πανεπιστήμιον Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αυλή πανεπιστημίου Μίζης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιταλικαί αναμνήσεις (Σημειώσεις με το μολυβδοκόνδυλον)
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 145-158
Λυρικά ποιήματα
Α. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 159-163
[Εικόνα - Βαρβάκιον (Σχολείον Αθηνών)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των αλλοφύλλων Ελληνισμού και τινών του Φρασικλέους αμαρτημάτων
Σ. Οικονόμος
PDF
σελ. 164 - 172
Περί της προφοράς και της αναπτύξεως της ελληνικής γλώσσης
Ε. Λίττρε, Κλειώ (μτφρ.)
PDF
σελ. 173-184
[Εικόνα - Στράδα ρεάλε (Οδός της Κέρκυρας)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της προφοράς της ελληνικής γλώσσης
Φ. Δύβνερος
PDF
σελ. 185-203
[Εικόνα - Άγιος Νικόδημος, ρωσσική εκκλησία Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 203-205
Κ. Β. Άσιος και οι εν Παρισίοις λόγιοι Έλληνες επί το Ναπολέοντος και των Βουρβώνων
Brunet De Prestle
PDF
σελ. 206-231
[Εικόνα - Ορφανοτροφείον κορασίων Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Οφθαλμιατρείον Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ελληνικόν εκπαιδευτήριον εν Αθήναις
Γ. Γ. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 232-236
Ιστορία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης
Brunet De Prestle, Πανταζίδης Ιωάννης (μτφρ.)
PDF
σελ. 237-257
[Εικόνα - Το Αρσάκειον, ήτοι εκπαιδευτήριον κορασίων (Εν Αθήναις)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αστεροσκοποπείον Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκ του Δ’ βιβλίου των μεταμορφώσεων Οβιδίου το περί έρωτος και θανάτου Πυράμου και Θίσβης
Ιωάννου Φίλιππος (μτφρ.)
PDF
σελ. 259-263
Ουρανοπορία
Ηλ.
PDF
σελ. 264-281
[Εικόνα - Ανάκτορα Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανθη
Σαπφώ Λεοντιάς
PDF
σελ. 283-287
Τα ρόδα
Πανταζίδης Ιωάννης (μτφρ.)
PDF
σελ. 288-306
[Εικόνα - Ρόδον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Εξοχή Αθηνών, το Δαφνί]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η συμβολική των ανθέων ήτοι η δια των ανθέων συνομιλία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 307-311
Αυτόγραφα: Κοσμά Μπαλάνου, Αλεξάνδρου Στούρζα, Κωνσταντίνου Οικονόμου, Καβούρ
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκθεσις επί του γενικού πίνακος του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1863
Υπουργείο των Οικονομικών
PDF
σελ. 313-322
[Εικόνα - Καρυόφυλλον (Γαρόφαλλον)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάστασις των δημοσίων χρεών της Ελλάδος την 31ην Οκτωβρίου 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 322-324
Πίναξ των εμπορικών πλοίων της Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 325
Στατιστικαί πληροφορίαι περί της νήσου Σάμου
PDF
σελ. 326-331
Ο σιδηρόδρομοι εν Ελλάδι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 322-337
[Εικόνα - Λείριον (Λαλές)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Λίμνη των Ιωαννίνων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιβλιοκρισίαι περί του εθνικού ημερολογίου του έτους 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 339-351
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 352
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 352
[Εικόνα - Ροδοδάφνη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Βιογραφίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 353-403
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 404-457
Ευχαριστήριον των κατοίκων της νήσου Κεφαλληνίας
Κλειώ
PDF
σελ. 457-458
Ευχαριστήρια και άλλα έγγραφα αφορούντα το εθνικόν ημερολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
459-470
Επίλογος
Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 471-477
Κατάλογος των συνεισενεγκόντων εις την έκδοσιν του εθνικού ημερολογίου του έτους 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 477
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 478-480
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 480
Annoncens de l’ almanach national de la Grece pour l’ anee 1867. Septieme annee d’ existence
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1
Εν τω τυπογραφείο του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1862 (Έτος Β’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-6
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-8
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 8
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866 (Έτος ΣΤ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-10
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 11-23
Αιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
Η αμάλθεια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
Αυγή (Εκδιδόμενη πεντάκις της εβδομάδας)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
Πανδώρα: σύγγραμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24
Ημέρα: εφημερίς των νεοτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
Φως: εκδίδεται κατά Παρασκευήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
Ευαγγελισμός: εφημερίς των αρχών της Γ’ Οκτωβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
Εθνοφύλαξ: εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
La Grece: journal politique et litteraire
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Παλιγγενεσία: εκδιδόμενη καθ’ εκάστην πλην της Τετάρτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Η μέλισσα των Αθηνών: σύγγραμα περιοδικόν αποβλέπον μόνον εις την κοινήν ωφελείαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Αλήθεια: εκδιδόμενη πεντάκις της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
Μέλλον: εφημερίς πολιτική και φιλολογική. Εκδίδεται δις της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
L’ independence Hellenique
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
Ο χάρτης: εκδίδεται τρις της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Αρτεμις: μηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα δια τας κυρίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Φωτίου του σοφωτάτου και αγιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως επιστολαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 29-39
[Εικόνα]
PDF
σελ. 31
[Εικόνα]
PDF
σελ. 35
[Εικόνα]
PDF
σελ. 36
[Εικόνα]
PDF
σελ. 38
Αγγελία
Σωκράτης Τσιβανόπουλος
PDF
σελ. 40
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 41-43
Θέατρα των Παρισίων (Τιμαί των θέσεων)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43-47
[Εικόνα]
PDF
σελ. 47
Αγγελία
Ιωάννης Πανταζίδης
PDF
σελ. 48
[Επιστολή - Η εν Αθήναις αρχαιολογική εταιρία προς τον κύριον Θεόδωρον Αναγνωστόπουλον υπαστυνόμον Πειραιώς]
Φίλιππος Ιωάννου, Στεφ. Α. Κουμανούδης
PDF
χωρίς σελ/μηση