Τεύχος 1 (Έτος ΣΤ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου ΣΤ’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξς’
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικαί εορταί. Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εορταί θρησκευτικαί (Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια γραφεία)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ιούλιος Καίσαρας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
[Εικόνα - Αλέξανδρος Φιλίππου Μακεδόνου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Ηρόδοτος Αλικαρνασσέος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
[Εικόνα - Θησαυροφυλάκιον Ατρέως επεσκευασμένον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13
[Εικόνα - Ναός του Ολυμπίου Διός, επεσκευασμένος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
[Εικόνα - Τάφος του Θεμιστοκλέους]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πότλης. Μπουντούρης. Καλιγγάς. Ρομπότσης. Tομπάζης. Μακρυγιάννης. Κοντογόνης. Λάτρης. Αγγελίδης. Φλογαιτης. Βραϊλας. Μαρκοράς. Καλογερόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
[Εικόνα - Τα Κύθηρα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19
[Εικόνα - Αι Θερμοπύλαι]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21
[Εικόνα - Πεδίον των Πλαταιών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
[Εικόνα - Πεδιάς του Μαραθώνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
[Εικόνα - Ταυρίς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
[Εικόνα - Το σπήλαιον του Ιάσωνος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Εκλείψεις του έτους 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29-30
[Εικόνα - Ανάγλυφον απτέρου Νίκης]
PDF
σελ. 30
Γενεαλογικός πίναξ των επισημοτάτων βασιλευουσών οικογενειών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31-43
[Εικόνα - Κωνσταντινούπολις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Υποτελείς ηγεμόνες εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43-44
[Εικόνα - Έρως και αντέρως]
PDF
σελ. 44
Στατιστικαί πληροφορίαι περί των επισημοτάτων κρατών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45-61
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πεδιάς Βαβυλωνίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Διοικητική στατιστική της Ελλάδος
Σπυρίδων Σπηλιωτάκης
PDF
σελ. 63-75
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανακεφαλαίωσις δυνάμεως στρατού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 76-77
Ανακεφαλαίωσις ναυτικού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 78
Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του 1864
Σ.Σ.
PDF
σελ. 78-82
[Εικόνα - Πασπάτης. Δραγούμης. Παμπούκης. Σπηλιωτάκης. Στίρβεης. Κοχράν. Αριστάρχης. Καραθεοδωρής. Μαζαράκης. Βούρος. Στρατούλης. Δυοβουνιώτης. Δελιγιάννης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προσωπικόν του υπουργείου των οικονομικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 82-83
Προσωπικόν του υπουργείου της δικαιοσύνης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 83-85
Προσωπικόν του υπουργείου των ναυτικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 85-86
Δύναμις πολεμικού ναυτικού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 86
Δύναμις του ελληνικού στρατού κατά μήνα Απρίλιον 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 87
Προσωπικόν του υπουργείου των εκκλησιαστικών και της δημοσίας εκπαιδεύσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 87-88
Ιερά σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 88
Αρχιερείς του Βασιλείου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 88-89
Εθνικόν πανεπιστήμιον Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 89-91
Σημείωσις περί της καταστάσεως της δημοσίας εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι κατά το σχολικόν έτος 1862-1863
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 92-93
Αρχαιολογική εταιρία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 93
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 93-95
Προσωπικόν του υπουργείου επί των εξωτερικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 95-96
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προξενικοί υπάλληλοι της Ελλάδος εν τη αλλοδαπή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-100
Προσωπικόν του υπουργείου των εσωτερικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101
Δημοσίων έργων υπάλληλοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101
Βουλή των Ελλήνων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 102-103
Έκθεσις επί του γενικού πίνακος του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1862
Υπουργείο των Οικονομικών
PDF
σελ. 104-113
[Εικόνα - Νταγκλής. Χρύσανθος. Λιβερόπουλος. Κουμουνδούρος. Σχινάς. Αναγνωστάκης. Φρέιμαν. Βλάχος. Κόβδεν. Βράιτ. Δερβής. Μίλιος. Σκαραμαγκάς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 113-114
Ελληνική ναυτιλία
Πανδώρα
PDF
σελ. 114-118
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119
Πίναξ
PDF
σελ. 120-121
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 121
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 122
Πίναξ
PDF
σελ. 122
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 122-123
[Άτιτλο]
Ελπίδα
PDF
σελ. 123
[Εικόνα - Ο πύργος του Βαβέλ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί του νέου ημερολογίου και του καταλλήλου ή μη της παρ’ ημίν εφαρμογής
Κυριάκος Λαμπρύλλος
PDF
σελ. 125-148
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Χρηστόπουλος. Τομπάζης. Αργυρόπουλος. Καλλιφρονάς. Ράγκος. Παπαδόπουλος. Βρετός. Πίκολος. Λαμπρύλλος. Πραιδης. Ορφανίδης. Λάμπρος. Τράϊμπερ. Ρώτας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί μεταρρυθμίσεως του Γρηγοριανού ημερολογίου
Κλειώ
PDF
σελ. 149-151
Περί της του νέου έτους εορτής παρά τοις διαφόροις λαοίς
Λ.Μ.
PDF
σελ. 152-155
[Εικόνα - Το υιασιλί - Καία]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί ελληνικής γλώσσης και ελληνικού έθνους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 157-177
[Εικόνα - Η Πάργα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιάκωβος. Κύριλλος. Βεγλέρης. Λεσσέως. Δουρούτης. Γροτέ. Φραντσής. Γίβσων. Βυζάντιος. Σκούφος. Δρανέτης. Συμβουλίδης. Νικολαιδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ναπολέων Γ’, αυτοκράτωρ των Γάλλων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της αρχαίας και της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 178-188
Περί των προηγουμένων πραγματειών του Κ. Εγγέρου
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 189-192
[Εικόνα - Η πλατεία της Κέρκυρας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτον τεμάχιον μαθήματος τινός περί ελληνικής γλώσσης του Hase
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193-194
Περιγραφή της εν τη επαρχία Βοιωτίας περιωνύμου μονής του οσίου Λουκά
Α. Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 195-196
Απόπειρα αναστατώσεως της Μάνης κατά τον 17ον αιώνα
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 197-203
Εγγραφον αφορών την πολιορκίαν των Χανίων της Κρήτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 204-205
Οι Βλάχοι του Πίνδου και οι Αλβανοί
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 206-209
[Εικόνα - Λίνκολν. Σατωβριάνδ. Ιονσών. Θίερς. Γυιζώτος. Δρούην δε Λουής. Ουγκό. Λαμαρτίνος. Θουβενέλ. Βούδβεργ. Βιλλεμαίν. Μεριμαίος. Κίσσελεφ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επικήδειοι τελεταί παρά τοις νεοτέροις Έλλησιν
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 210-216
Ο Χάρος
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 217-218
Δεισιδαιμονίαι και όρκοι
Μ.Π.Β.
PDF
σελ. 219-221
[Εικόνα - Η λαίλαψ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανέκδοτοι επιστολαί λογίων και σοφών Ελλήνων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 223-228
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ποικίλα
Ανατολικός αστήρ
PDF
σελ. 229-236
Περί περιέργων αντιπαθειών
Λ.Μ.
PDF
σελ. 237-238
Περιγραφή κινέζικου γεύματος
Λ.Μ.
PDF
σελ. 239-241
[Εικόνα - Ευγενία. Λουίζα. Θύρα. Δάγμαρ. Βλαδεμάρ. Ναπολέων. Καρλότα. Μαξιμιλιανός. Κλοτίλδη. Νικόλαος. Κωνσταντίνος. Αλέξανδρος. Αλφρέδος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κυνός αξιοσημείωτος εκδίκησις
Λ.Μ.
PDF
σελ. 242-249
[Εικόνα - Αι πυραμίδες της Αιγύπτου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Υγιεινή: γενικοί κανόνες. Γενικοί κανόνες υγιεινής και μακροβιότητος
Ι. Π. Πύρλας
PDF
σελ. 251-254
Κανόνες προφυλάξεως εν ώρα κεραυνών
Ι. Π. Πύρλας
PDF
σελ. 255
[Εικόνα - Η λίμνη Μοίρις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Η Ιθάκη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Η ένωσις της επτανήσου
Σπυρίδων Καββαδάς
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δημοτικόν άσμα
Σ. Π. Πύρλας
PDF
σελ. 258-259
Ο κυβερνήτης εν Αγκώνι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 260-261
Ναι και όχι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 262-263
Τύπος πρωτοτύπου και λακωνικής βιογραφίας
PDF
σελ. 264
Ασματα στρατιωτικά
Θεόδωρος Ορφανίδης
PDF
σελ. 265-274
Εκθεσις των εν Ελλάδι συμβάντων από Ιουνίου 1862 άχρις Ιουνίου 1865
Αλέξανδρος Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 275-315
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 316
Περί της εν ταις Ιονίοις νήσοις ελληνικής εκκλησίας
Γεώργιος Μαρκοράς
PDF
σελ. 317-335
[Άτιτλο]
Γ.Μ.
PDF
σελ. 336
Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 337-382
Εξήγησις των εν τω παρόντι ημερολογίω εικόνων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 383-387
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 388
Κανονισμός του ιατρικού βραβείου
Πάλλης, Δεληγιάννης
PDF
σελ. 389-392
Ποιητικόν διαγώνισμα
(Τ. Σ.) Ηρ. Μητσόπουλος
PDF
σελ. 392-393
Φιλολογικόν διαγώνισμα
Κωνστ. Ασώπιος, Φίλιππος Ιωάννου, Ευθύμιος Καστόρχης
PDF
σελ. 393-396
Ο εν Παρισίοις ελληνικός αγαθοεργός σύλλογος προς τους εν Ευρώπη διαμένοντας ομογενείς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 397-398
Ευχαριστίες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 399-405
Βιβλιοκρισίαι περί του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 406-419
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σχέσεις των δημωδών παραδόσεων των νεοτέρων Ελλήνων προς την ελληνικήν μυθολογίαν
Φραγκίσκος Λένορμαν, Γ.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 421-436
[Εικόνα - Τάφος του Μυκερίνου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης
Γουστάβος Ειχθαλ
PDF
σελ. 437-439
Πατρώνες και συνδρομηταί του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ακρόπολις Αθηνών επεσκευασμένη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 443-444
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικονογραφιών και προσωπογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 445-447
Πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών
PDF
χωρίς σελ/μηση
Annonces de L’ Almanach national de la Grece pour l’ anee 1866
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 2-13
Βραβείον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1866
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 16
Ημερολόγιον δια το έτος 1861 μετά εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 18
Εθνικόν ημερολόγιον δια το δίσεκτον έτος 1864 (Έτος Δ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19-20
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 20-22
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 22-26
Πανδώρα: σύγγραμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Ημέρα: εφημερίς των νεοτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Αυγή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Φως: εκδίδεται κατά Παρασκευήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Ο Φιλόλαος: εφημερίς πολιτική εκδιδόμενη δίς της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
Ευαγγελισμός: εφημερίς των αρχών της Ι’ Οκτωβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30
La Grece: journal politique et litteraire
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Εθνοφύλαξ: εκδίδεται πεντάκις της εβδομάδος ήτοι Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Παρασκευήν και Σάββατον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Παλιγγενεσία: εκδιδομένη καθ’ εκάστην πλην της Τετάρτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Ευνομία: εφημερίς πολιτική και φιλολογική. Εκδιδόμενη κατά Τρίτην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
Η μέλισσα των Αθηνών: σύγγραμα περιοδικόν αποβλέπον μόνον εις την κοινήν ωφελείαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
Ελλάς: εφημερίς πολιτική και φιλολογική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32
Μέλλον: εφημερίς πολιτική και φιλολογική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33
Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς εφημερίς εν Κωνσταντινουπόλει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33
Le Temps
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 34
Reforma: diaru politicu, commerciale, aricole, si litterrariu
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35
Η φήμη: εφημερίς πολιτική, του εμπορίου και των ειδήσεων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 35
Νομιμόφρων: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 36
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 36-37
Θέατρα των Παρισίων. Τιμαί των θέσεων (Theatres de Paris. Prix des Places)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37-41
[Εικόνα]
PDF
σελ. 41
Pilules et onguent Holloway
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 42-43
Καπότια και αλοιφή χωλωβαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 43
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Διαφήμιση]
PDF
χωρίς σελ/μηση