Τεύχος 1 (Έτος Δ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Δ’ ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γεώργιος Α’ βασιλεύς των Ελλήνων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πρίγκηψ Χριστιανός (Πατήρ του βασιλέως Γεωργίου)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Εορταί θρησκευτικαί (Kαθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια γραφεία)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
[Εικόνα - Η Ακρόπολις. Ναός του Ολυμπίου Διός]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του δίσεκτου έτους αωξδ’
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
Βασιλικαί εορταί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Τα Προπύλαια. Είσοδος της Ακροπόλεως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7
[Εικόνα- Είσοδος Προπυλαίων: ήτοι είσοδος της Ακροπόλεως ανακαλυφθείσα παρά του K. Beule]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Τα Προπύλαια]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
[Εικόνα - Ο Παρθενών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13
[Εικόνα- Ο Παρθενών (Πρόναος)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
[Εικόνα- Ο Παρθενών (Εσωτερικόν)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
[Εικόνα- Το Ερεχθείον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19
[Εικόνα - Αι Καρυάτιδες]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21
[Εικόνα- Ποικίλη στοά]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
[Εικόνα- Το Θησείον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
[Εικόνα- Το μνημείον του Φιλοπάππου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
[Εικόνα - Λυσικράτους χορηγικόν μνημέιον]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29
[Εικόνα - Η Πινακοθήκη]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκλείψεις του 1864
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
Οι μήνες του οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
[Εικόνα - Το θέατρον του Βάκχου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 33
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ.33
Μέτρα και σταθμά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ.33-37
[Εικόνα - Ναός του Αιόλου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35
[Εικόνα - Αδριανού αψίς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αθηνά]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Άγαλμα αρχαϊκόν χρωματισμένον (Μαραθονομάχος)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τετράδραχμον]
PDF
σελ. 39
[Εικόνα - Ο ναός της απτέρου Νίκης]
PDF
σελ. 39
Περιληπτική περιγραφή των αρχαίων μνημείων των Αθηνών: εν τη Ακροπόλει. Περί την Ακρόπολιν
PDF
σελ. 39-53
[Εικόνα - Το Ερεχθείον]
PDF
σελ. 41
[Εικόνα - Τα τείχη της Ακροπόλεως (Πελασγικά)]
PDF
σελ. 42
[Εικόνα - Τείχη της Ακροπόλεως (Εγερθέντα παρά του Θεμιστοκλέους)]
PDF
σελ. 43
[Εικόνα - Πανός άντρον]
PDF
σελ. 43
[Εικόνα - Θέατρον Ηρώδου του Αττικού]
PDF
σελ. 44
[Εικόνα - Η πύλη της αγοράς]
PDF
σελ. 45
[Εικόνα - Ναός του Ολυμπίου Διός]
PDF
σελ. 47
[Εικόνα - Καλλιρρόη]
PDF
σελ. 47
[Εικόνα - Στάδιον]
PDF
σελ. 48
[Εικόνα - Ο Άρειος Πάγος]
PDF
σελ. 48
[Εικόνα - Η Πνύξ]
PDF
σελ. 49
[Εικόνα - Η Πνύξ]
PDF
σελ. 50
[Εικόνα - Φυλακή του Σωκράτους]
PDF
σελ. 50
[Εικόνα - Τάφος Μουσαίου]
PDF
σελ. 51
[Εικόνα - Τάφος του Κίμωνος]
PDF
σελ. 51
[Εικόνα - Γυμνάσιον του Πτολεμαίου]
PDF
σελ. 52
[Εικόνα - Αλληγορικόν άγαλμα φυλής τινός των Αθηνών]
PDF
σελ. 52
Ο αρχαίος Πειραιεύς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55-56
[Εικόνα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι νέαι Αθήναι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 57-77
[Εικόνα - Αναγλυφον Νίκη]
PDF
σελ. 61
[Εικόνα - Ελληνική Ακαδημία]
PDF
σελ. 63
[Εικόνα - Α. Αρσάκης]
PDF
σελ. 64
[Εικόνα - Ανάγλυφον Νίκη]
PDF
σελ. 67
[Εικόνα - Υπόγειον των Αγίων Αποστόλων]
PDF
σελ. 69
[Εικόνα - Το μεταξοκλωστήριον Αθηνών]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ανάγλυφον του Παρθενώνος]
PDF
σελ. 75
[Εικόνα - Κάρολος Λένορμαν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Το κλίμα των Αθηνών
PDF
σελ. 79-82
[Εικόνα - Μπρετόν (Εικονογράφος των αθηναϊκών αρχαιοτήτων)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αθανάσιος Χρηστόπουλος
Τρι. Μπάρτας
PDF
σελ. 83-87
Απαντα Αθανασίου Χρηστόπουλου: ερωτικά - βακχικά
Αθανάσιος Χρηστόπουλος
PDF
σελ. 88-174
[Εικόνα - Γόρδων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ι. Μιλαϊτης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο στρατηγός Κερεδήν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Λεβίδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Α. Ι. Κριεζής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Δημήτριος Χρηστήδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Α. Παπανικολής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Θρασύβουλος Ζαϊμης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Γεώργιος Σισσίνης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Σύλληψις των πρέσβεων της μεσημβρινής Αμερικής παρά των Αμερικανών της αρκτώας Αμερικής κατά το 1862 επι του αγγλικού ατμόπλοίου το Τρέντ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Φραγκόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι νεώτεροι Έλληνες: ο ναύτης και ο έμπορος. Οι ιδιώται. Ο ιερεύς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 175-195
[Εικόνα- Νικόλαος Βερναρδάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αναστάσιος Μανάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ζήσης Σωτηρίου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παντιάς Ράλλης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Πέτρος Μαυρομιχάλης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Καραϊσκάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κίτσος Τζαβέλλας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Το τυρρηνικόν αγγείον
Prosper Merimee, Παρμενίδου Χ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 197-227
[Εικόνα - Τελετή της ενάρξεως της παγκοσμίου εκθέσεως εν Λονδίνω κατά το 1862]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Σύμμικτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 229-230
[Εικόνα- Κ. Δ. Σκηνάς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Θεολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 231-232
Γράμμα Πατριαρχικόν περί όρου προικοδοσίας εις Αθήνας εκδοθέν υπο Νεοφύτου του από Καισαρείας μετατεθέντος
Νεόφυτος
PDF
σελ. 233-237
Προτροπή εις τους νέους ένεκα γάμου, και κατά του τραχώματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 238
[Επιστολή - Προς τίνα πρεσβύτερον Γεώργιον τούνομα εν τη Μεθώνη σταλείσα]
Μάρκος Ευγενικός
PDF
σελ. 239-241
[Εικόνα - Η νύξ (Αριστούργημα της γαλλικής αγαλματοποιίας)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Τελετή της αποδοχής του ελληνικού στέμματος παρά Γεωργίου του Α΄]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αποδοχή του ελληνικού στέμματος παρά Γεωργίου του Α΄
Τιμολέων Φιλήμων
PDF
σελ. 242-251
[Εικόνα - Φρειδερίκος ο Ζ΄ βασιλεύς της Δανίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κόμης Σπόνεκ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Μεξικόν]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Χρονολογική έκθεσις ελληνικών τυπογραφείων και των υπ’ αυτών εκδοθέντων ελληνικών βιβλίων από της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι της εν Ελλάδι εγκαθιδρύσεως της Βασιλείας κατά το 1832
Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός
PDF
σελ. 253-260
[Εικόνα - Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πατρόνες του εθνικού ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανταποκριταί και πράκτορες του εθνικού ημερολογίου, οι φιλόμουσοι και ομογενείς κύριοι
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Συνδρομηταί του παρόντος ημερολογίου (1864)
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εμπεριεχομένων εν τω παρόντι ημερολογίω
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικόνων και εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264-265
Πίναξ των εν τω ημερολογίω του 1862 έτους: εμπεριεχομένων εικόνων και εικονογραφιών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 265
Ειδοποίησις προς τους εκδότας
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εθνικόν ημερολόγιον του έτους 1863 (Έτος Γ’)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 267-268
Αι νέαι Αθήναι (Athenes moderne)
PDF
σελ. 268
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 269-272
Κλειώ: εφημερίς πολιτική, φιλολογική και εμπορική. Εκδίδεται άπαξ της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 273
Ημέρα: εφημερίς των νεωτέρων και περιεργοτέρων της Ευρώπης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 273-274
Η Ελπίς: εφημερίς των αρχών της Γ’ Σεπτεμβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 274
Αθήνα: εφημερίς πολιτική και φιλολογική εκδιδομένη δις της εβδομάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 274
Νέα Πανδώρα: σύγγραμμα περιοδικόν εκδοδόμενον δις του μηνός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 274
La France Politique, scientifique et litteraire
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 275
Le Nord journal international
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 276
Le tour du Monde
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 276
Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 277
Le nouveau Guide de conversations modernes ou dialogues usuels et familiers
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 277-278
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 278-280
[Διαφημίσεις]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’]
PDF
χωρίς σελ/μηση