Τεύχος 1 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου Γ’]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποίησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
[Εικόνα - Ρήγας Φεραίος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μπαλάνος Βασιλόπουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προγνωστικόν του έτους 1863: παρά του διασημοτέρου αστρονόμου της Ευρώπης Μπαμπινέ
Μπαμπινέ (Babinet)
PDF
σελ. 3-4
[Εικόνα - Αδαμάντιος Κοραής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Προς τον αναγνώστην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-8
[Εικόνα - Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εποχαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9
Εορταί: θρησκευτικαί. Εθνικαί. Βασιλικαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 10
[Εικόνα - Εϋνάρδος, Le Chevaber Eynard]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νικηφόρος ο Θεοτόκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πασχάλιον του έτους αωξγ’
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
Σημειώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11
Ιανουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Ανδρέας Μιαούλης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Φεβρουάριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13
Μάρτιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Κανάρης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Απρίλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
Μάϊος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Γεώργιος Κουντουριώτης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ιούνιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17
Ιούλιος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 18
[Εικόνα - Ανδρέας Ζαιμης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αύγουστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19
Σεπτέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 20
[Εικόνα - Δημήτριος Καλλέργης
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οκτώβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 21
Νοέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 22
[Εικόνα - Ιωάννης Γεωργίου Καρατζάς, ηγεμών Δακίας
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεκέμβριος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23
Εκλείψεις του αωξγ’
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 24-25
[Εικόνα - Μηχαήλ Σούτζος, ηγεμών Δακίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι μήνες του οθωμανικού έτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25
Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26
Μέτρα και σταθμά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26-28
[Εικόνα - Γεώργιος Γεννάδιος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πρόχειρος πίναξ πολλαπλασιασμού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 27
[Εικόνα - Κ. Μ. Κούμας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Νεόφυτος Δούκας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των διαφόρων τροποποιήσεων ας κατά καιρούς υπέστη το ρωμαϊκόν ημερολόγιον
Αντώνιος Β. Δαμασκηνός
PDF
σελ. 29-34
[Εικόνα - Λάμπρος ο Φωτιάδης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ευστάθιος Κλεόβουλος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Δεισιδαιμονιών αντίδοτον
Ευστάθιος Κλεόβουλος
PDF
σελ. 35-66
[Εικόνα - Ιωάννης Χ. Ν. Χαβιαράς]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της παρ’ ημίν εκκλησιαστικής μουσικής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 67-73
Στατιστική της Ελλάδος: περί της κινήσεως του βασιλείου της Ελλάδος κατά το έτος 1860 και 1861
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 74-81
Η νήσος Κρήτη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 81-82
[Εικόνα - Σπυρίδων Τρικούπης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Μιλόσχ Οβρενόβιτζ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Πολιτικός βίος του βασιλείου της Ελλάδος κατά το 1861 και 1862
Γ. Βιτάλης
PDF
σελ. 83-107
Περί της νεοτέρας ελληνικής γλώσσης
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 108-114
[Επιστολή]
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 115-135
[Εικόνα - Φίλιππος Ιωάννου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Νεωτέρα ιστορία της Ελλάδος: Αλέξανδος και Δημήτριος Υψηλάνται
Ι. Φιλήμων
PDF
σελ. 136-152
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Υψηλάντης: ηγεμών Δακίας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Αλέξανδος και Δημήτριος Υψηλάνται]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ιωάννης Φιλήμων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κωνσταντίνος Τζόκανος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο αντιναύαρχος Ρώσσος Ρικόρδ υποψήφιος κυβερνήτης της Ελλάδος
Γεώργιος Κ. Τυπάλδος
PDF
σελ. 153-158
[Εικόνα - Νικόλαος Αλφεράκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Γνώμαι κατά γυναικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 159-165
Ιωσεφίνα: ιστορία των παλαιών υποδημάτων
[Ανωνύμως], Χ.Α.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 166-170
[Εικόνα - Θεόδωρος Μανούσης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί των βραβευομένων ποιημάτων
Μακώλεϋ
PDF
σελ. 171
Ο Ουμβόλδος και το Βερολίνον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 171-172
Οι Γότθοι και οι Ούνοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 172-173
Ναπολεων ο Α’ και η ειρήνη
Ναπολέων Γ’
PDF
σελ 173-174
Εις το λεύκωμα της κυρίας Χ** Β**
Χ. Α. Παρμενίδης
PDF
σελ. 174-175
Δημοτικά άσματα
Βλαδίμηρος Βρουνέτιος
PDF
σελ. 176-177
[Εικόνα - Βλαδίμηρος Βρουνέτιος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο Βλαχόπουλος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 178-179
Περί καλλονής των νεανίδων, συνταγή ολυμπίου ιατρού και καθηγητού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 180
Τερνόν μέρος των φυσικομαθηματικών επιστημών
Πέτρος Μπέρων
PDF
σελ. 181-186
[Εικόνα - Νικόλαος Κωστής]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Εκδρομή εις Πόρον
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 187-224
[Εικόνα - Κωνσταντίνος ο Βαρδαλάχος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Κάνδιανος Ρώμας]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Οι παλμοί της καρδιάς
Κάνδιανος Κ. Γ. Ρώμας
PDF
σελ. 225-228
[Εικόνα - Δημήτριος Βερναρδάκης]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο πύργος της ζωής: διήγημα νυμφών
Εδουάρδος Λαβουλέ, Χ.Α.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 229-247
[Εικόνα - Η Πεντέλη]
PDF
σελ. 247
Αι εν Ευρώπη ορθόδοξοι ελληνικαί εκκλησίαι
Κωνσταντίνος Στρατούλης
PDF
σελ. 248-252
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Μαγκεστρία (Εσωτερικό)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Ελληνική εκκλησία εν Μαγκεστρία (Εξωτερικό)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Το Σούνιον]
PDF
σελ. 252
Ο Φιλλέλλην Αβούτ (Eκ της νέας εποχής της Κέρκυρας)
Εδμόνδος Αβούτ
PDF
σελ. 253-256
[Εικόνα - Αβούτ (Edmond About)]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Χαριτόφ]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Περί της προσκυνήσεως των εικόνων
Γαβριήλ Στρατούλης
PDF
σελ. 257-259
Ολίγα τινά περί λουτρών
Δημήτριος Ζαμπάκος
PDF
σελ. 260-264
[Εικόνα - Δημήτριος Ζαμπάκος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Στέφανος Ξένος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αι νέαι Αθήναι (Athens moderne)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 266-281
[Εικόνα - Ελληνοβλάχα]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Επανάστασις Ναυπλίου]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Επίλογος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 283-284
[Πίναξ των Περιεχομένων]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 285
Αλφαβητικός πίναξ των εν τω παρόντι ημερολογίω εμπεριεχομένων εικόνων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 286
Παροράματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 287
Εκ του αιώνος (16 Ιουλίου 1862)
Μαρίνος Π. Βρεττός
PDF
σελ. 288
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 288
[Πίναξ των εν τω ημερολογίω του 1862 έτους εμπεριεχομένων εικονογραφιών]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση