Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ιερεύς Αβυσσηνός] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF