Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Μαρώ Καρδάκου, 1η Περίοδος

Γιώργος Κάτος, 2η Περίοδος