Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Τρίπολις: εγκαίνια του ναού του Αγίου Δημητρίου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF