Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Κοσμηματικόν σύμβολον των χορών της Κολόνα: Νύμφη και Πάν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF