Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Νέοι Έλληνες καλλιτέχναι: Σπυρίδων Βικάτος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF