Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κολοκοτρώνης Θ.Ι. (μτφρ.),