Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κολοκοτρώνης Θ. Ι. (μτφρ.),