Τεύχος 19 (Έτος B’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της διαπλάσεως και προόδου της γραφής
Brugsch, Δ.Μ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 1033-1038
Αλλοδαπών κρίσεις περί ελληνικών συγγραμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1039-1045
Νεοελληνική μυθολογία: Ηρακλής. Μίδας
Ν. Γ. Πολίτης
PDF
σελ. 1045-1049
Απίθανος ιστορία
Ν.Γ.Π.
PDF
σελ. 1049-1065
Εκ της περί των καθηκόντων του ανθρώπου ομιλίας Σίλβιου Πελλίκου
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 1065-1067
Δεν ειξεύρει γράμματα: κωμωδία εις πράξιν μίαν
Αγγελος Βλάχος
PDF
σελ. 1067-1077
Η πατρική εξουσία των Ρωμαίων εν συγκρίσει προς την των αρχαίων Ελλήνων
Τιμ. Αμπελάς
PDF
σελ. 1077-1085
Μύρια όσα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1083-1086
Ανέκδοτα ασιάτικα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1086-1088
Παροράματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1088
Λογοπαίγνια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1088
Γρίφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1088