Τεύχος 10 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ρήγα του φιλοπάτριδος νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας υπέρ των νόμων ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης και της πατρίδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 545-555
Παράρτημα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 555-556
Η προφητεία του Καζώτου
Ε. Σχινάς
PDF
σελ. 556-559
Νεοελληνική μυθολογία: νεράϊδες
Ν. Γ. Πολίτης
PDF
σελ. 560-564
Διερεύνησις των κατά την Αβυσσινίαν όμορρων ποταμών του Νείλου
Σάμουηλ Βέϊκερ
PDF
σελ. 565-575
Ρωμαίας κόσμος επί Αυγούστου
Μοσχοβάκης Ν. Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 575-582
Αττικόν ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1872 υπό Ειρηναίου Ασώπιου
Χ.Ι.Μ.
PDF
σελ. 582-583
Ο μάγειρος γραμματεύς (Κωμωδία μονόπρακτος)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 583-591
Το ναυάγιον προς ανάμνησιν ***
Ιάκωβος Κριέλας
PDF
σελ. 591
Η μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας γέφυρα
Μ. Λιβάνιος
PDF
σελ. 591-592
Θεόβαλδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 592-598
Ποία εθεωρήθησαν πάντοτε ως γελοία
Α. Γ. Σκαλίδης
PDF
σελ. 598-599
Αίνιγμα θ’
Ε. Σχ.
PDF
σελ. 600
Αίνιγμα ι’
Μ. Ν. Σαριπόλου
PDF
σελ. 600