Τεύχος 5 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιωάννης Δούκας Βατάσης ο εν Νικαία βασιλεύς
Κ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 257-267
Περί σπόγγων
Μοσχοβάκης Ν. Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 267-275
[Εικόνα]
PDF
σελ. 290
[Εικόνα]
PDF
σελ. 291
Πολιτικαί δίκαι (Ο στρατάρχης Νευ 1815)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 275-292
Ιουλία και Ρωμαίος
Σαίκσπηρ, Α.Σ. (μτφρ.), Π.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 292-298
Καρδία. Ψυχή. Συνείδησις
Κ. Ι. Λαζαρίδης
PDF
σελ. 298-301
Εκ της γής εις την σελήνην (Εκ του Universo Illustrato)
Τ.Ζ.
PDF
σελ. 301-304
Ο κόμης Ιβανόφσκης (Διήγημα)
Α.Π.
PDF
σελ. 304-313
Μάθημα εγκαίρως δοθέν
Γ. Κ. Σφήκας
PDF
σελ. 313-319
Αινίγματα α’ και β’
Α. Ηλιάδης
PDF
σελ. 320
Πρόβλημα Ζατρικίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 320