Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Συνοπτική περιγραφή της υλικής προόδου της Ελλάδος
Εμμ. Μανιτάκης
PDF
σελ. 57-64
[Εικόνα - Η Άρτεμις του Ποατιέ]
PDF
σελ. 65
Η Άρτεμις του Ποατιέ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64-66
Πολιτικαί δίκαι (Ο στρατάρχης Νευ)
Φουκιέ
PDF
σελ. 66-78
[Εικόνα - Ανδριάς του στρατάρχου Νεϋ εις την πλατείαν του αστεροσκοπείου]
PDF
σελ. 73
[Εικόνα]
PDF
σελ. 75
Αττικαί νύκτες: ποιάν γλώσσαν λαλούσιν εν τω ουρανώ (Χίμαιρα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 78-91
Βάπτισις της ηγεμόνιδος των Ρώσων Όλγας εν Κωνσταντινουπόλει
Κωνσταντίνος Φουκιέ
PDF
σελ. 91-93
Βενιαμίν Δισραέλης
Θ. Ι. Τυπάλδος
PDF
σελ. 94-99
Πινακίδες
Δ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 99-102
Ιουλία και Ρωμαίος
Σαίκσπηρ, Α.Σ. (μτφρ.), Π.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 103-108
Οι Ρωμαίοι δούλοι και ο Χριστιανισμός
Εμ. Δ. Ροιδης
PDF
σελ. 108-110
Ο κόμης Ιβανόφσκης (Διήγημα)
Α. Γ. Παναγιωτόπουλος
PDF
σελ. 110-116
[Εικόνα - Ποταμός της Στυγός]
PDF
σελ. 117
Ο ποταμός Στύξ (Απόσπασμα)
Λ. Δελίλλης
PDF
σελ. 116-118
Εν μυστήριον (Διήγημα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 118-127
Ρεμβασμοί επί του τάφου της Μαρίας Πικέρνη το γένος Μωραϊτίνη
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 127-128
Τη Κυρία Π. Ρ…
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 128