Τεύχος 1 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τόμου 1]
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Εικόνα - Παύλος Σ. Όμηρος]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Αφιέρωση
Ν. Ε. Μανιτάκης
PDF
χωρίς σελ/μηση
Κατάλογος των Κ. Κ. των λαμβανόντων μέρος εις την σύνταξιν του Α’ έτους
[Ανωνύμως]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Συνοπτική περιγραφή της υλικής προόδου της Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-5
Προϋπολογισμοί επιθεωρημένοι των εσόδων των ετών 1833 και 1839
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-7
[Πίναξ]
PDF
σελ. 8
Σκέψεις περί του σχεδίου του αστικού ελληνικού κώδικος
Ν. Δαμασκηνός
PDF
σελ. 8-11
Περί αθανασίας της ψυχής
Δ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 11-18
Μια νύξ εν χαρτοπαιγνίω
Σκαλίδης Α. Γ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 18-24
Ιουλία και Ρωμαίος
Σαίκσπηρ, Α.Σ. (μτφρ.), Π.Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 24-32
Η θυσία του Βεετχόφεν
Σ. Λογιωτατίδης
PDF
σελ. 32-43
Οι Ρωμαίοι δούλοι και ο Χριστιανισμός
Εμ. Δ. Ροιδης
PDF
σελ. 43-46
Πινακίδες
Δ. Παπαρρηγόπουλος
PDF
σελ. 46-48
Ανανδρία
[Ανωνύμως], Α.Γ.Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 48-51
Ρεμβασμοί επί του τάφου της Μαρίας Πικέρνη το γένος Μωραϊτίνη
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 51-52
Αξιώματα και σκέψεις περί των γυναικών εν γένει (Κατά Βαλζάκ)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 53-54
Ποικίλα ανέκδοτα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 54-56
Κίσσα και στρούθιον (Μύθος)
Αλ. Κατακουζηνός
PDF
σελ. 56
Αίνιγμα
Αλ. Κατακουζηνός
PDF
σελ. 56
[Εικόνα]
PDF
σελ. 65
Η Άρτεμις του Ποατιέ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64-66