Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί των δημωδών παροιμιών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF