Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λόγος προεισαγωγικός εις την πειραματικήν φυσικήν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF