Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ρήγα του φιλοπάτριδος νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης, της Μ. Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας υπέρ των νόμων ελευθερία, ισοτιμία, αδελφότης και της πατρίδος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF