Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παππαδόπουλος Κεραμεύς, Α.