Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.),